Serveis

Atenció ràpida i eficaç.


Elèctrica Vaquer Energia som una empresa al servei dels nostres clients. Aquí trobarà la solució a alguna de les seves preguntes. Si no és així, no dubti a contactar amb nosaltres.

Factura electrònica


Vol col·laborar en la millora del medi ambient? Vol reduir la tala d’arbres? Està cansat de rebre tant paper a casa? A Elèctrica Vaquer Energia li oferim la possibilitat de rebre la factura al correu electrònic que ens faciliti. A més sempre podrà consultar l’històric de factures a través de la nostra Oficina Virtual. Si vol disposar d’aquest servei tan sols ens ha d’enviar un correu a clients@electricavaquer.cat indicant el titular i l’adreça del subministrament i posarà el teu granet de sorra en la conservació del nostra planeta.

La factura sempre pot ser una mica difícil d’entendre degut a la quantitat de preus i conceptes regulats que conté. Aquí li’n facilitem una petita explicació. Tot i així, sempre es pot adreçar a les nostres oficines i intentarem solucionar tots els seus dubtes.
 

Assessorament energètic
Discriminació horària


A Elèctrica Vaquer Energia aconsellem als nostres clients que periòdicament revisin les condicions del seu subministrament, ja que al llarg del temps poden haver anat variant els seus hàbits de consum. Es convenient revisar la potència contractada per adaptar-la a les seves necessitats.

Així mateix és important saber si li pot sortir a compte contractar la discriminació horària en funció dels horaris dels membres de l’habitatge i dels seus hàbits de consum.
Si més d’un 30% del seu consum elèctric té lloc en les hores vall*, la discriminació horària és una bona opció.

Des d’Elèctrica Vaquer Energia el volem assessorar per aconseguir un model de consum racional, responsable, sostenible i que li pugui representar un estalvi energètic. *hores vall: de 22h a 12h del dia següent en horari d’hivern; de 23h a 13h del dia següent en horari d’estiu.

Alta / Baixa


De moment Elèctrica Vaquer Energia sols es dedica a comercialitzar energia elèctrica als client distribuïts per Elèctrica Vaquer. Això vol dir que allí on arriben les línies de distribució d’Elèctrica Vaquer són els únics subministraments als qual comercialitzem energia elèctrica. Esperem en breu poder donar servei més enllà d’aquesta limitació actual.

Per a agilitzar el tràmit li detallem els documents necessaris per a realitzar el tràmit d’alta:

 • Certificat d’instal·lació elèctrica de baixa tensió “CIE” (per a nova ocupació)
 • Butlletí de reconeixement d’instal·lacions elèctriques “BRIE” (per a segona ocupació)
 • Certificat d’inspecció periòdica “IP” (per a segona ocupació d’instal·lacions sotmeses a inspecció periòdica)
 • Certificat d’inspecció periòdica “IP” (per a segona ocupació d’instal·lacions sotmeses a inspecció periòdica
 • Còpia acreditativa de la titularitat (escriptures, contracta lloguer...)
 • Cèdula d’habitabilitat en vigor
 • Referència cadastral de l’immoble
 • IBAN per a domicialització de les factures
 

Canvi potència, titular, pagador, activitat


Per a agilitzar cada un dels tràmit li detallem els documents necessaris per a realitzar-los:

Augment potència

 • Si es supera la potència màxima admissible “PMA”, cal presentar el certificat d’instal·lació elèctrica de baixa tensió “CIE”
 • Si la “PMA” <20kW i la “PMA” final no supera el 50% de la càrrega màxima regulada es pot substituir el “CIE” per el butlletí de reconeixement d’instal·lacions elèctriques “BRIE”
 • Còpia DNI/NIF/NIE del titular

Canvi de titular

 • Si el contracte té més de 20 anys cal presentar el “BRIE” (si la instal·lació està sotmesa a inspecció periòdica cal substituir-lo pel certificat d’inspecció periòdica “IP”)
 • Còpia DNI/NIF/NIE del titular nou i de l’anterior titular
 • Cèdula d’habitabilitat en vigor
 • Referència cadastral de l’immoble
 • IBAN per a domicialització de les factures Canvi pagador
 • IBAN per a domicialització de les factures
 • Nom complert i DNI