Política de privacitat

Política de privacitat

Informació sobre la política de privacitat d’Electrica Vaquer Energia S.A.U. pel que fa al tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recollides durant la navegació o contractació de serveis mitjançant el lloc web electricavaquer.cat o oficina.electricavaquer.cat.

El titular garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, palesa a la Lley Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de dades personals i de garantia de drets digitals (LOPD GDD) i també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques.

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat.

Identitat del responsable :
Titular: Electrica Vaquer Energia S.A.U.
NIF/CIF: ESA17651829
Domicili: C/ Macià Bonaplata 1, Ripoll
Correu electrònic: eve@electricavaquer.cat
Lloc Web: https://electricavaquer.cat

Principis aplicats al tractament de dades

En el tractament de les seves dades personals el titular aplicarà els següents principis que s’ajusten al reglament Europeu de protecció de dades (RGPD):

 • Tractament lícit, lleial i transparent en relació amb l'interessat.
 • Recollides amb finalitats determinades, explícites i legítimes i posteriorment no es tractaran de manera incompatible amb aquestes finalitats.
 • Adequades, pertinents i limitades al que és necessari en relació amb les finalitats per a les quals es tracten (minimització de dades).
 • Exactes i, si cal, s’han d’actualitzar.
 • Conservades de manera que permetin identificar els interessats durant un període no superior al necessari per a les finalitats del tractament de dades personals (“limitació del termini de conservació”).
 • Tractades de manera que se’n garanteixi una seguretat adequada (“integritat i confidencialitat”).

Obtenció de dades personals

Durant la navegació per aquest lloc web, només es recolliran les seves dades si fa ús del formulari de contacte o ens envia un correu electrònic.

Els seus drets

Drets sobre les seves dades personals :

 • Sol·licitar accés a les dades emmagatzemades.
 • Sol·licitar una rectificació o cancel·lació.
 • Sol·licitar una limitació del tractament.
 • Oposar-se al tractament.
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades.

L’exercici d’aquests drets és personal i per tant s’ha d’exercir directament per l’interessat i sol·licitar-ho directament al Titular. El que vol dir que qualsevol usuari o client que hagi facilitat les seves dades en algun moment es pot adreçar al titular i demanar informació sobre les dades que te emmagatzemades, com les ha obtingut, sol·licitar la rectificació de les mateixes, sol·licitar la portabilitat de les seves dades personals, oposar-se al tractament, limitar-ne el seu ús o sol·licitar la cancel·lació de les seves dades dels fitxers del titular.

Per exercir els seus drets pot enviar un correu electrònic a clients @ electricavaquer . cat adjuntant una prova vàlida en dret tal com una fotocòpia del DNI o equivalent.

Té dret a la tutela judicial efectiva y a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control, en aquest cas l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si considereu que el tractament de dades personals infringeix el Reglament.

Finalitat del tractament de dades personals

Quan connecteu al lloc web per enviar un correu al titular o utilitzar el servei d’oficina virtual, esteu facilitant informació de caràcter personal de la qual n’és responsable el titular. Aquesta informació pot contenir dades de caràcter personal com poden ser la seva adreça IP, nom i cognoms, adreça del domicili, adreça de correu electrònic, número de telèfon i altre informació. Quan faciliteu aquesta informació, doneu el vostre consentiment per a que tal informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per Electrica Vaquer Energia S.A.U. només en els termes que descriu l’actual política de privacitat.

Les dades personals i la finalitat del tractament son diferents segons el mètode d’obtenció de la informació :

 • Formularis de contacte :El Titular sol·licita dades personals tals com el nom, adreça de correu electrònic i telèfon amb la finalitat de respondre les consultes trameses mitjançant aquest canal.

Les altres finalitats per les quals el titular tracta les seves dades personals són :

 • Per garantir el compliment de les condicions recollides en la llei aplicable.
 • Per donar suport i millorar els serveis que oferim.
 • Per analitzar la navegació el titular pot recollir dades no identificables que s’obtenen mitjançant l’ús de cookies que es descarreguen en el seu dispositiu.

Seguretat de les dades personals

Per protegir les seves dades personals el titular pren totes les precaucions raonables i segueix les millors pràctiques de la indústria per evitar la seva pèrdua, mal ús, accés indegut, divulgació, alteració o destrucció de les mateixes.

Legitimació pel tractament de dades

La base legal pel tractament de les seves dades és : el consentiment.

Per contactar amb el titular des d’aquest lloc web, cal acceptar la present política de privacitat.

Categories de dades personals

Les categories de dades personals que tracta el titular son:

 • Dades identificatives

Conservació de les dades personals

Les dades personals que proporcioni al titular es conservaran fins que se’n demani la seva supressió.

Destinataris de dades personals

El titular no cedeix les dades personals a tercers.

Navegació Web

Al navegar pel lloc web electricavaquer.cat es poden recollir dades no identificables, com pot ser l’adreça IP, geolocalització, un registre de com s’utilitzen el serveis i llocs, comportament de navegació i altres dades que no poden ser utilitzades per identificar-vos.

Aquest lloc web utilitza els següents serveis de tercers amb la finalitat d’evitar el correu brossa i l’ús fraudulent del formulari de contacte :

Exactitud i veracitat de les dades personals

Us comprometeu a que les dades proporcionades al titular siguin correctes, completes, exactes i vigents, i a tenir-les degudament actualitzades.

Com a usuari del lloc web sou l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que envieu al lloc, exonerant al Titular de qualsevol responsabilitat al respecte.

Acceptació i consentiment

Com a usuari del lloc web declareu haver estat informat sobre les condicions de protecció de les dades de caràcter personal, accepteu i consentiu el tractament d’aquestes per part del Titular en la forma i finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

Revocabilitat

Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació, portabilitat i oposició enviant un missatge a l’adreça de correu electrònic a clients@electricavaquer.cat , juntament amb una fotocòpia del DNI o equivalent.

L’exercici del seus drets no inclouen cap dada que el Titular estigui obligat a conservar amb finalitats administratives, legals o de seguretat.

Canvis en la política de privacitat.

El Titular es reserva el dreta a modificar la present política de privacitat per adaptar-la a novetats legislatives o de jurisprudència així com a pràctiques de la indústria. Aquestes polítiques son vigents fins que no es publiquin posteriors modificacions.