El proper 1 de juny entrarà en vigor una nova estructura tarifària. És un canvi, regulat per la Circular 3/2020 de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competència (CNMC), al qual totes les comercialitzadores, així com tot el sistema elèctric, ens hem d’adaptar.

Nova tarifa 2.0TD

20TDhoraris

El proper 1 de juny entrarà en vigor una nova estructura tarifària. És un canvi, regulat per la Circular 3/2020 de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competència (CNMC), al qual totes les comercialitzadores, així com tot el sistema elèctric, ens hem d’adaptar. La principal novetat és la tarifa única 2.0TD, per a tots els contractes domèstics, comerços o petites empreses. Per als contractes de més de 15kW també es creen tarifes noves (3.0TD, 6.1TD...).

Tots els contractes de fins a 15kW passaran automàticament a la tarifa 2.0TD, que tindrà tres períodes horaris amb tres preus d’energia diferents, així com dos períodes per a la potència contractada, també amb dos preus diferents. La CNMC ha establert uns nous preus per als peatges de transport i distribució, i el Ministeri uns nous preu per als càrrecs per cobrir els costos del sistema que depenen de la política energètica.

Tres períodes horaris d’energia

Tots els contractes de fins a 15kW tindran com a opció la tarifa 2.0TD amb factura en paper o la tarifa 2.0TD amb factura electrònica. Aquestes tarifes tindran tres períodes horaris amb tres preus d’energia diferents. Això significa que segons el moment del dia en què s’utilitzi l’energia es pagarà a un preu o a un altre. Adjuntem detall dels horaris dels períodes. Deixa’l a un lloc visible. Aquests no variaran si és estiu o hivern, ni amb el canvi d’hora.

Període punta (P1): de 10 a 14h i de 18 a 22h. Aquestes hores tindran el preu més car. Cal minimitzar el consum en aquestes hores.
Període pla (P2): de 8 a 10h, de 14 a 18h i de 22 a 24h. Aquestes hores tindran un preu intermedi entre la punta i la vall.
Període vall (P3): de 0 a 8h i durant tot el dia els caps de setmana i festius estatals. Aquestes hores seran les més econòmiques.

Dos períodes horaris per a la potència

En quan a la part de la potència, el que s’anomena el terme fix, existirà la possibilitat de contractar-ne dos de diferents segons els períodes. Això serà interessant per a aquells aparells que tinguin molta potència i es pugui establir el seu funcionament exclusivament a les nits o als caps de setmana (acumuladors grans d’aigua calenta sanitària, acumuladors de calefacció elèctrica, càrrega ràpida de cotxes elèctrics...). Es podrà contractar una potencia més alta a les nits i als caps de setmana per compensar la potència en aquests casos. Baixar la potència en aquest període no valdrà la pena ja que l’estalvi serà irrisori.

Període punta-pla (P1-P2): de 8 a 24h. El preu de la potència en aquest període serà més car.
Període vall (P3): de 0 a 8h i durant tot el dia els caps de setmana i festius estatals. El preu de la potència serà més barat.

Que ha de fer el client?

Nosaltres en encarregarem de tot per a què l’1 de juny entrin el vigor les noves tarifes, establint la potència contractada actual per als dos períodes reglamentaris. Si el client vol realitzar algun canvi en les potències contractades tindrà un any per a sol·licitar el canvi sense haver de pagar els costos regulats per a aquest tràmit (si es vol apujar la potència es cobraran els costos establerts segons la situació).

Aquells contractes definits com a subministrament amb elements no interrompibles (ascensors, elements d’emergència...) no tindran la bonificació si utilitzen el 85% de la potència contractada.

Perquè aquest canvi i com puc estalviar?

La CNMC vol incentivar la demanda d’energia a les hores de menys demanda i millorar l’eficiència en l’ús de la xarxa de transport i distribució. També té la voluntat de fomentar l’electrificació en climatització i mobilitat.

Per a estalviar a la factura d’electricitat s’haurà de revisar els moments en què s’utilitza l’energia, i intentar utilitzar-la, a ser possible, en els períodes en què serà més econòmica. La modificació de la potència serà interessant en aquells casos amb acumuladors de calefacció elèctrica o càrrega ràpida de vehicle elèctric. Una altra manera d’estalviar és passar-se a la factura electrònica.