Al vostre costat durant la pandèmia i hi volem continuar estant

CostatCovid2020

Comencem un nou curs ple d’incerteses, però amb el convenciment que junts en podrem sortir més enfortits. Hem estat al costat dels nostres clients aquests mesos i, com sempre, hi tornarem a ser per a ajudar en el que necessiteu.

Mirant el global dels nostres clients, la variació del consum entre març i juny respecte l’any anterior fou del -6%, arribant al -14% durant el mes d’abril. Si parlem dels subministres superiors a 15kW (empreses i autònoms normalment) la variació va ser del -24%, arribant al -48% al mes d’abril. El consum a les llars ha pujat un 5%.

Per fer front a aquesta crisi Elèctrica Vaquer Energia va crear vàries estratègies per a ajudar a tots aquells que es veiessin afectats d’alguna forma per la COVID-19. S’hi van apuntar 101 autònoms, empreses o treballadors. De mitjana, tots ells van veure una baixada del -83% en el que pagaven com a preu fix durant 4 mesos.

També des del mes d’abril tenim les tarifes d’energia més baixes dels últims 7 anys (des de l’últim canvi normatiu), de les quals se’n beneficien tots els nostre clients. Hem creat una tarifa electrònica, amb un descompte addicional del 2%, i us recordem que la tarifa de discriminació horària és un bon mètode per estalviar. Perquè som aquí! Perquè estem al teu costat!